Tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kerromme, mitä varten käsittelemme henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Global gear Ltd Oy

Y-tunnus: 0970295-7

Aleksanterinkatu 26, 33100 Tampere

Mail@bronx.fi

www.bronx.fi

Puh: +358400456225

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sopimussuhteeseen ja/tai rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen, joka muodostaa tällöin soveltuvilta osin käsittelyn oikeusperusteen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on oikeus harjoittaa asiallista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää profilointia.

 

Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimissa rajoissa asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan lisäksi käyttää ja analysoida asiakkaan profilointiin, tarjousten, etujen, markkinointitoimenpiteiden, sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi asiakasta kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen ja muun asiakasviestinnän lähettämisen.3. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

-       Asiakkaan etu- ja sukunimi

-       Osoite

-       Toimitusosoite

-       Puhelinnumero

-       Sähköpostiosoite

-       Yritys

-       Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

-       Ostotapahtuma- ja asiointitiedot

-       Kieli

-       Ostohistoria yksittäisen tuotteen tasolla

 

 4. Tietolähde 

 

Asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään.5. 
Evästeet

 

Eväste on lyhyt tekstinpätkä tai tiedosto, jonka verkkosivusto lähettää selaimeesi. Se auttaa sivustoa muistamaan käyntisi tiedot, kuten valitsemasi kielen ja muita asetuksia. Eväste helpottaa seuraavaa käyntikertaasi ja tekee sivustosta sinulle hyödyllisemmän. Evästeillä on tärkeä rooli sisällön suhteen.

Bronx.fi Netstore käyttää järjestelmää, joka hyödyntää evästeitä. Niiden avulla esimerkiksi laskemme sivujen kävijämääriä, tehostamme ja kehitämme ja tallennamme kielivalintasi.

 

6. Rekisterin säilytys ja suojauksen periaatteet

 

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta tai lukuun toimivien yritysten työntekijöillä voi olla pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

7. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Global Gear Ltd Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.